top of page

Bugården stevnearena

All parkering av både personbiler og hestetransport gjøres inne på gressområdet vest for konkurransebanen, parallelt med gangstien sør for Bueskytterne.

Nærmeste adresse for innkjøring til området er:
Sprintveien 30A (omtrent ved kryss Sprintveien og Sportsveien)
3223 Sandefjord

(GPS Lat: 59,135519 Long: 10,184036)

Det kjøres inn på gang- og sykkelsti (tillat for kjøring til eiendommene), fra Sprintveien, hold til høyre og fortsett forbi klubbhuset til Bueskytterne.
Her vil det være ytterligere henvisninger og parkeringsvakter.

bottom of page