top of page

LSRK har nulltoleranse mot mobbing


Mobbing kan skje overalt, også i vår klubb, også når du ikke legger merke til det.
Når du ser eller får vite om mobbing, skal du reagere.
Du kan ikke være nøytral til mobbing: Om du ikke reagerer når du ser det, så bidrar du til mobbingen.
Si tydelig til utøverne dine at mobbing ikke er akseptert i idretten.
Utøverne dine skal kjenne seg trygge på at de kan ta opp mobbing med deg som trener/leder.
Trenere og ledere kan også mobbe utøvere og hverandre. 
Diskuter med de andre trenere i laget/klubben hvordan de kan forebygge mobbingen.

Idretten skal ha nulltoleranse for mobbing. Det betyr at du som trener/ledere skal reagere med en gang du ser eller får vite om mobbing. Du har også et ansvar for at mobbingen ikke skjer i laget/klubben/stallen din uten at du merker det.

Styret har utarbeidet vedlagte dokument, som vi ber dere alle om å lese

 

bottom of page